HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrollera tonerkassetten

background image

Kontrollera tonerkassetten

Kontrollera tonerkassetten och byt ut den vid behov om något av följande problem uppstår:

Utskriften är för ljus eller verkar urblekt i vissa områden.

Utskrivna sidor har små områden utan tryck.

Utskrivna sidor har ränder eller band.

OBS!

Om du använder en inställning för utkast eller EconoMode kan utskrifterna framstå som ljusa.

Om du konstaterar att du behöver byta en tonerkassett skriver du ut statussidan för förbrukningsmaterial

för att ta reda på artikelnumret för korrekt HP-tonerkassett.

198

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW

background image

Typ av tonerkassett

Steg för att lösa problemet

Påfyllda och omarbetade tonerkassetter

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du använder produkter som
inte kommer från HP vare sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-
produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Om du
använder en påfylld eller återanvänd tonerkassett och inte är nöjd med
utskriftskvaliteten kan du byta ut kassetten mot en äkta HP-kassett.

Äkta HP-tonerkassett

1.

På kontrollpanelen eller på statussidan för förbrukningsmaterial visas statusen
Snart slut när tonerkassetten har nått slutet av den beräknade livslängden.
Ersätt tonerkassetten om utskriftskvaliteten inte längre är tillräckligt bra.

2.

Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador. Följ anvisningarna nedan.
Byt ut tonerkassetten om det behövs.

3.

Om de utskrivna sidorna har märken som upprepas regelbundet flera gånger
med samma avstånd skriver du ut en rengöringssida. Om detta inte löser
problemet använder du informationen om återkommande defekter i det här
dokumentet till att identifiera orsaken till problemet.

SVWW

Förbättra utskriftskvaliteten

199