HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Datorn kan inte kommunicera med skrivaren

background image

Datorn kan inte kommunicera med skrivaren

1.

Testa nätverkskommunikationen genom att skicka ett pingkommando till nätverket.

a. Öppna en kommandoprompt på datorn. För Windows klickar du på Start, klickar på Kör

och skriver sedan cmd.

b. Skriv ping följt av skrivarens IP-adress.

I Mac OS X öppnar du nätverksverktyget och anger sedan IP-adressen i tillämpligt fält i rutan

Ping.

c.

Om fönstret visar returtider fungerar nätverket.

2.

Om pingkommandot misslyckas kontrollerar du att nätnaven är på. Kontrollera sedan att

nätverksinställningarna, produkten och datorn är konfigurerade för samma nätverk.