HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga

background image

Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga

1.

Granska konfigurationssidan och kontrollera nätverksprotokollets status. Aktivera det vid behov.

2.

Konfigurera nätverksinställningarna på nytt om det behövs.

206

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW

background image

Lösa problem med enhetens programvara från
Windows

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare

1.

Installera om programvaran för produkten.

OBS!

Stäng alla program som körs. Om du vill stänga ett program med en ikon i systemfältet

högerklickar du på ikonen och väljer Stäng eller Avaktivera.

2.

Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.

Ett felmeddelande visades under programinstallationen

1.

Installera om programvaran för produkten.

OBS!

Stäng alla program som körs. Om du vill stänga ett program med en ikon i systemfältet

högerklickar du på ikonen och väljer Stäng eller Avaktivera.

2.

Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns på enheten där du installerar programvaran för

produkten. Frigör om nödvändigt så mycket utrymme du kan och installera därefter om

programvaran för produkten.

3.

Kör om nödvändigt diskdefragmenteraren innan du installerar om programvaran för produkten.

Produkten är i läget Redo men skriver inte ut

1.

Skriv ut en konfigurationssida och kontrollera produktens funktioner.

2.

Kontrollera att alla kablar sitter ordentligt på plats och uppfyller specifikationskraven. Detta gäller

även USB- och nätkablarna. Försök att ansluta en ny kabel.

3.

Kontrollera att IP-adressen på konfigurationssidan stämmer överens med IP-adressen för

programporten. Gör något av följande:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Vista

a. Klicka på Start.

b. Klicka på Inställningar.

c.

Klicka på Skrivare och fax (om du använder standardvyn för Start-menyn) eller klicka på

Skrivare (om du använder Klassisk Start-meny).

d. Högerklicka på drivrutinsikonen för produkten och välj Egenskaper.

e. Klicka på fliken Portar och klicka sedan på Konfigurera port.

f.

Kontrollera IP-adressen och klicka sedan på OK eller Avbryt.

g. Om det inte är samma IP-adress tar du bort drivrutinen. Installera sedan om drivrutinen med

rätt IP-adress.

SVWW