HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Lösa problem med direktanslutning

background image

Lösa problem med direktanslutning

Om du har anslutit produkten direkt till en dator kontrollerar du kabeln.

Kontrollera att kabeln är ansluten till både datorn och produkten.

Kontrollera att kabeln inte är längre än 5 m. Prova med en kortare kabel.

Kontrollera att kabeln fungerar genom att ansluta den till en annan produkt. Byt ut kabeln om det

behövs.