HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Lösa problem med direkt USB-utskrift

background image

Lösa problem med direkt USB-utskrift

Menyn Hämta från USB öppnas inte när du sätter i USB-enheten

Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret

Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn Hämta från USB