HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn Hämta från USB

background image

Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn Hämta från USB

1.

Det är inte säkert att USB-utskriftsfunktionen hanterar den filtyp som du försöker skriva ut.

Produkten har stöd för följande filtyper: .pdf, .prn, .pcl, .ps och .cht.

2.

Du kanske har för många filer i en och samma mapp på USB-lagringstillbehöret. Minska antalet

filer i mappen genom att flytta dem till undermappar.

3.

Filnamnen kanske innehåller tecken från en teckenuppsättning som produkten inte hanterar. I så

fall ersätts filnamn med tecken ur en annan teckenuppsättning. Byt namn på filerna och använd

ASCII-tecken.

204

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW