HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menyn Hämta från USB öppnas inte när du sätter i USB-enheten

background image

Menyn Hämta från USB öppnas inte när du sätter i USB-enheten

1.

Det USB-lagringstillbehör eller filsystem som du använder kanske inte hanteras av produkten.

Spara filerna på en vanlig USB-lagringsenhet som använder FAT-filsystem (File Allocation Table).

Produkten har funktion för USB-lagringsenheter som använder FAT12, FAT16 och FAT32.

2.

Om en annan meny redan är öppen stänger du den och sätter i USB-lagringstillbehöret igen.

3.

USB-lagringstillbehöret kan ha flera partitioner. (Vissa tillverkare av USB-lagringstillbehör

installerar programvara på sina produkter som skapar partitioner, ungefär som på en CD.) Du kan

ta bort partitionerna genom att formatera om USB-lagringstillbehöret eller välja ett annat USB-

lagringstillbehör.

4.

Eventuellt kräver USB-lagringstillbehöret mer ström än vad som tillhandahålls via produkten.

a. Ta bort USB-lagringstillbehöret.

b. Stäng av produkten och slå på den igen.

c.

Använd en USB-lagringsenhet som har egen strömförsörjning eller kräver mindre ström.

5.

USB-lagringstillbehöret kanske inte fungerar som det ska.

a. Ta bort USB-lagringstillbehöret.

b. Stäng av produkten och slå på den igen.

c.

Försök att skriva ut från en annan USB-lagringsenhet.