HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax efter att drivrut

background image

Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan
Skrivare och fax efter att drivrutinen har valts

Felsökning av programvaran

Kontrollera att Mac-operativsystemet är Mac OS X 10.5 eller senare.

Felsökning av maskinvaran

1.

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2.

Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.

3.

Se till att du använder rätt USB-kabel med hög hastighet.

4.

Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla

enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på datorn.

5.

Kontrollera om det finns fler än två icke strömsatta USB-nav anslutna efter varandra i kedjan.

Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut sedan kabeln direkt till USB-porten på datorn.

OBS!

Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan ström.