HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan i Skrivare och fax

background image

Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan i Skrivare och fax

1.

Kontrollera att kablarna är rätt inkopplade och att skrivaren är på.

2.

Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera produktnamnet. Kontrollera att namnet på

konfigurationssidan stämmer med produktnamnet i Skrivare och fax.

3.

Ersätt USB- eller nätverkskabeln med en kabel av hög kvalitet.