HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och fax

background image

Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du
har valt i Skrivare och fax

1.

Kontrollera att kablarna är rätt inkopplade och att skrivaren är på.

2.

Kontrollera att filen .GZ för produkten finns i följande mapp på hårddisken: Bibliotek/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Installera om programvaran om så behövs.

3.

Om GZ-filen finns i mappen kan PPD-filen vara skadad. Radera filen och installera om

programvaran.

4.

Ersätt USB- eller nätverkskabeln med en kabel av hög kvalitet.