HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Förhindra papperstrassel

background image

Förhindra papperstrassel

Prova följande åtgärder för att minska mängden papperstrassel.

1.

Använd bara papper som uppfyller HP:s specifikationer för skrivaren.

2.

Använd inte papper som är skrynkligt, vikt eller skadat. Om det behövs använder du papper från

ett annat paket.

3.

Använd inte papper som redan skrivits ut eller kopierats på.

4.

Kontrollera att facket inte är överfyllt. Om det är det tar du bort hela pappersbunten från facket,

rättar till bunten och lägger sedan tillbaka en del av den i facket.

SVWW

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig

177

background image

5.

Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera

pappersledarna så att de vidrör pappersbunten utan att böja den.

6.

Kontrollera att facket är fullständigt insatt i skrivaren.

7.

Om du skriver på tungt, präglat eller perforerat papper använder du manuell matning och matar

in arken ett åt gången.

178

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW