HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrivaren matar in flera pappersark

background image

Skrivaren matar in flera pappersark

Om skrivaren matar in flera pappersark från facket provar du med dessa åtgärder.

1.

Ta bort pappersbunten från facket, böj bunten, rotera den 180 grader och vänd på den. Lufta inte

papperet. Lägg tillbaka pappersbunten i facket.

2.

Använd bara papper som uppfyller HP:s specifikationer för skrivaren.

3.

Använd inte papper som är skrynkligt, vikt eller skadat. Om det behövs använder du papper från

ett annat paket.

4.

Kontrollera att facket inte är överfyllt. Om det är det tar du bort hela pappersbunten från facket,

rättar till bunten och lägger sedan tillbaka en del av den i facket.

5.

Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera

pappersledarna så att de vidrör pappersbunten utan att böja den.