HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ändra inställningen för fortsättning efter papperstrassel

background image

Ändra inställningen för fortsättning efter papperstrassel

Skrivaren har en funktion för att fortsätta efter trassel. De förstörda sidorna skrivs ut igen. Följande

alternativ är tillgängliga:

Auto – Skrivaren försöker skriva ut förstörda sidor igen när det finns tillräckligt med minne. Detta

är standardinställningen.

Av – Skrivaren försöker inte skriva ut de sidor som har fastnat. Eftersom inget minne tas i anspråk

för att lagra de senast utskrivna sidorna, är prestanda optimala.

OBS!

När du använder det här alternativet och papperet i skrivaren tar slut när dubbelsidig

utskrift görs, kan sidor gå förlorade.

– Skrivaren skriver alltid ut förstörda sidor. Ytterligare minne allokeras för att lagra de senaste

sidorna som skrivits ut. Skrivarens allroundprestanda kan påverkas negativt.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Allmänna inställningar

Åtgärda papperstrassel

3.

Välj lämplig inställning och tryck sedan på knappen

OK

.

196

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW