HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

background image

Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

Det här avsnittet gäller bara trassel som uppstår när du använder en extra kuvertmatare.

1.

Ta bort alla kuvert som ligger i kuvertmataren.

Sänk kuverthållaren och lyft upp

förlängningsdelen till stängt läge.

2.

Fatta tag i matarens båda sidor och dra

försiktigt ut den ur produkten.

3.

Ta försiktigt bort eventuella kuvert som har

fastnat i kuvertmataren.

4.

Ta försiktigt bort eventuella kuvert som fastnat i

produkten.

SVWW

Rensa trassel

193

background image

5.

Sätt tillbaka kuvertmataren.

6.

Ta bort felmeddelandet genom att trycka på

knappen

OK

.

7.

Om meddelandet inte försvinner finns det

fortfarande kuvert som har fastnat i produkten.

Leta då på ett annat ställe.

8.

Lägg tillbaka kuverten och se till att du skjuter

in de understa kuverten lite längre än de

översta.