HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda trassel i det bakre utmatningsfacket

background image

Åtgärda trassel i det bakre utmatningsfacket

1.

Öppna det bakre utmatningsfacket.

OBS!

Om det mesta papperet finns inne i

produkten kan det vara lättare att ta bort det

genom det övre utmatningsområdet.

2.

Fatta tag i papperets båda sidor och dra

försiktigt ut det ur produkten. Löst tonerpulver

kan finnas på papperet. Var försiktig så att du

inte får toner på dig och se till att inget faller

ned i produkten.

OBS!

Om det är svårt att avlägsna papperet

kan du pröva med att öppna den övre luckan

helt så att trycket på papperet minskar. Om

arket har gått sönder eller om du inte lyckas få

loss det kan du lösa papperstrasslet från

fixeringsområdet.

3.

Stäng det bakre utmatningsfacket.

4.

Om meddelandet om trassel inte försvinner

finns det fortfarande papper som har fastnat i

produkten. Leta då på ett annat ställe.