HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

background image

Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

1.

Öppna luckan på enheten för stapling eller för

häftning/stapling på skrivarens baksida och

öppna det bakre utmatningsfacket.

2.

Ta försiktigt bort allt papper som har fastnat.

3.

Stäng luckan på enheten för stapling eller för

häftning/stapling och stäng luckan till det

bakre utmatningsfacket.

4.

Om meddelandet inte försvinner finns det

fortfarande papper som har fastnat i skrivaren.

Leta efter papperstrassel på ett annat ställe.

Kontrollera tillbehörets framsida och ta

försiktigt bort papper som har fastnat.

OBS!

Utmatningsfacket måste tryckas ner till

den lägsta positionen för att utskriften ska

fortsätta.

SVWW

Rensa trassel

181