HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

background image

Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

Enheten för häftning måste laddas upp när du tagit bort en klammer som har fastnat. De första

utskrifterna kanske inte häftas. Om en utskrift har skickats och häftenheten har fastnat eller har slut på

klamrar fortsätter utskriften så länge som vägen till facket för häftning inte har blockerats.

1.

På enhetens högra sida vrider du enheten för

häftning/stapling mot produktens framsida tills

enheten klickar i öppen position. Ta bort den

blå häftkassetten genom att dra den utåt.

2.

Vrid det gröna locket på häftkassetten uppåt

och ta bort klammern som har fastnat.

3.

Sätt in den nya häftkassetten i enheten för

häftning och rotera den mot produktens

baksida tills enheten klickar på plats.

182

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW