HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

background image

Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

1.

Öppna den övre luckan.

2.

Ta bort tonerkassetten.

VIKTIGT:

För att undvika skador på

tonerkassetten bör du inte utsätta den för ljus i

mer än några minuter. Lägg ett pappersark

över tonerkassetten när den ligger utanför

produkten.

194

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW

background image

3.

Använd det gröna handtaget för att lyfta

pappersbrickan. Dra försiktigt ut det papper

som har fastnat ur produkten. Var försiktig så

att du inte drar sönder det. Försök frigöra

papperet från inmatningsfacket om det är svårt

att ta ut det.

4.

Öppna fack 1 och ta bort

kuverttillbehörsluckan. Ta bort eventuellt

papper.

5.

Vrid pappersledaren för att se om det finns

mer papper som fastnat under denna. Ta bort

eventuellt papper som fastnat.

6.

Sätt tillbaka kuverttillbehörsluckan och stäng

fack 1.

SVWW

Rensa trassel

195

background image

7.

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng den övre

luckan.

8.

Om meddelandet inte försvinner finns det

fortfarande kvar papper som har fastnat i

produkten. Leta då på ett annat ställe.