HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

background image

Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

1.

Öppna den främre luckan på facket.

SVWW

Rensa trassel

191

background image

2.

Om kanten på det papper som har fastnat syns

i matningsområdet kan du dra det långsamt

nedåt och ut ur produkten. (Dra inte papperet

rakt ut, för då går det sönder.) Om papperet

inte syns tittar du i området kring produktens

övre lucka.

3.

Se till att buntens höjd inte överstiger

markörerna för maximal höjd på

pappersledarna och att buntens främre kant är

i linje med pilarna.

4.

Stäng den främre luckan på facket.

5.

Ta bort felmeddelandet genom att trycka på

knappen

OK

.

6.

Om meddelandet om trassel inte försvinner

finns det fortfarande papper som har fastnat i

produkten. Leta då på ett annat ställe.

192

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW