HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

background image

Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

Använd den här proceduren endast i de här situationerna:

Papper har fastnat i fixeringsenheten och kan inte tas bort från området kring den övre luckan

eller det bakre utmatningsområdet.

Ett ark papper har gått sönder medan du försökte ta bort ett trassel i fixeringsenheten.

1.

Stäng av produkten.

2.

Vrid produkten så att du har baksidan mot dig.

Om en duplexenhet är installerad lyfter du den

och drar den rakt ut. Lägg den sedan åt sidan.

3.

Koppla bort nätsladden.

VARNING:

Fixeringsenheten är mycket

varm. För att undvika mindre brännskador bör

du låta fixeringsenheten svalna innan du tar

bort den från produkten.

SVWW

Rensa trassel

185

background image

4.

Öppna det bakre utmatningsfacket.

5.

Ta bort det bakre utmatningsfacket. Sätt fingret

vid det vänstra gångjärnet och tryck bestämt åt

höger tills gångjärnsbulten lossar från hålet

inuti produkten. Ta bort utmatningsfacket

genom att vrida det utåt.

6.

Ta bort papperet om du kan se det.

Om papperet inte syns trycker du de två blå

spärrarna på sidorna om fixeringsenheten

uppåt och drar fixeringsenheten rakt ut.

7.

Ta bort papperet som har fastnat. Vid behov

kan du lyfta den svarta plastledaren som finns

överst på fixeringsenheten för att nå papperet

som har fastnat.

VIKTIGT:

Använd inte vassa föremål när du

ska ta bort papper i området kring

fixeringsenheten. Du kan skada

fixeringsenheten.

186

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW

background image

8.

Tryck in fixeringsenheten ordentligt i produkten

tills de blå spärrarna på båda sidor klickar på

plats.

9.

Sätt tillbaka det bakre utmatningsfacket. Sätt

fast den högra gångjärnsbulten i hålet inuti

produkten. Tryck det vänstra gångjärnet inåt

och för det mot hålet inuti produkten. Stäng

det bakre utmatningsfacket.

10.

Sätt i nätsladden i produkten.

11.

Sätt tillbaka enheten för dubbelsidig utskrift om

du tagit bort den.

SVWW

Rensa trassel

187

background image

12.

Slå på produkten.

13.

Om meddelandet om trassel inte försvinner

finns det fortfarande papper som har fastnat i

produkten. Leta då på ett annat ställe.