HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Platser där papperstrassel kan förekomma

background image

Platser där papperstrassel kan förekomma

Om ett meddelande om trassel visas i kontrollpanelens teckenfönster letar du efter papper eller annat

utskriftsmaterial som fastnat på de ställen som visas på följande bild. Följ sedan proceduren för att

åtgärda papperstrasslet. Du kan behöva leta efter papper som har fastnat på andra platser än vad som

anges i meddelandet. Om det inte är uppenbart var papperet fastnat bör du först undersöka området

under tonerkassetten.

När du åtgärdar papperstrassel ska du vara försiktig så att du inte river sönder papperet. Om en liten

pappersbit blir kvar i produkten kan papperstrassel uppstå igen.

1

4

2

3

5

6

1

Områdena kring den övre luckan och tonerkassetten

2

Extra kuvertmatare

3

Områden kring facken (fack 1, fack 2 och extrafack)

4

Extra enhet för dubbelsidig utskrift

5

Område kring fixeringsenheten

6

Utmatningsområden (övre fack, bakre fack och extra staplingsenhet, enhet för häftning/stapling eller sorterare med 5
fack)

OBS!

Det kan finnas kvar löst tonerpulver i produkten efter papperstrassel, vilket kan orsaka tillfälliga

fel med utskriftskvaliteten. Felet bör försvinna efter några sidor.