HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Självhjälp

background image

Självhjälp

Utöver informationen i den här handboken finns det andra källor till nyttig information.

Snabbhjälpavsnitt

Det finns flera snabbhjälpavsnitt för den här produkten på följande webbplats:

www.hp.com/support/lj600Series

Du kan skriva ut dessa hjälpavsnitt och ha dem i närheten av produkten. De är bra
att ha till hands för arbetsuppgifter som du utför ofta.

Hjälp på kontrollpanelen

Kontrollpanelen har en inbyggd hjälpfunktion som hjälper dig att göra flera olika
saker, t.ex. byta ut bläckpatroner och rensa papperstrassel. Om du vill öppna
hjälpsystemet trycker du på Hjälp-knappen .

172

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW