HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrivaren skriver inte ut

background image

Skrivaren skriver inte ut

Om skrivaren inte skriver ut över huvud taget försöker du med någon av följande åtgärder.

1.

Kontrollera att skrivaren är påslagen och att kontrollpanelen visar att den är klar.

Om kontrollpanelen inte visar att produkten är klar stänger du av skrivaren och sätter på den

igen.

Om kontrollpanelen visar att skrivaren är klar provar du med att skicka jobbet igen.

2.

Om kontrollpanelen visar att ett skrivarfel har inträffat åtgärdar du felet och försöker sedan skicka

jobbet igen.

3.

Kontrollera att samtliga kablar är korrekt anslutna. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk

kontrollerar du följande:

Kontrollera lampan bredvid nätverksanslutningen på skrivaren. Om nätverket är aktivt är

lampan grön.

Kontrollera att du använder en nätverkskabel och inte en telefonsladd till att ansluta till

nätverket.

Kontrollera att nätverksroutern, hubben eller switchen är påslagen och att den fungerar

korrekt.

4.

Installera HP-programvaran från den cd-skiva som medföljde skrivaren. Om du använder en

allmän skrivardrivrutin kan det orsaka fördröjningar vid rensning av jobb från utskriftskön.

5.

I listan över skrivare på datorn högerklickar du på skrivaren, klickar på Egenskaper och öppnar

fliken Portar.

Om du använder en nätverkskabel till att ansluta till nätverket kontrollerar du att skrivarens

namn i listan på fliken Portar stämmer med produktnamnet på skrivarens konfigurationssida.

Om du använder en USB-kabel och är ansluten till ett trådlöst nätverk kontrollerar du att

kryssrutan bredvid Virtuell skrivarport för USB är markerad.

6.

Om du använder ett personligt brandväggssystem på datorn kanske det blockerar

kommunikationen med skrivaren. Prova med att tillfälligt stänga av brandväggen och se om detta

är orsaken till problemet.

7.

Om datorn eller skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk kan låg signalkvalitet eller störningar

fördröja utskriftsjobben.

SVWW

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt

201