HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrivaren skriver ut långsamt

background image

Skrivaren skriver ut långsamt

Om skrivaren skriver ut men verkar långsam provar du med följande åtgärder.

1.

Kontrollera att datorn uppfyller minimikraven för skrivaren. En lista över specifikationerna finns på

följande webbplats:

www.hp.com/support/lj600Series

.

2.

När du konfigurerar skrivaren att skriva ut på vissa papperstyper, t.ex. tungt papper, skriver

skrivaren ut långsammare så att tonern fixeras rätt på papperet. Om inställningarna för

papperstyp inte är rätt inställd för den papperstyp som du använder ändrar du inställningen till rätt

papperstyp.

202

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW