HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meddelanden på kontrollpanelen

background image

Meddelanden på kontrollpanelen

Det visas tydliga meddelande på produktens kontrollpanel. När ett meddelande visas följer du

anvisningarna på kontrollpanelen för att lösa problemet. Om meddelandena ”Fel” eller ”Åtgärda” visas

utan några anvisningar om hur problemet ska lösas stänger du av och sätter på produkten. Kontakta

HP:s support om problemet kvarstår.

Du kan få ytterligare information om en rad olika ämnen genom att trycka på Hjälp-knappen .

176

Kapitel 10 Lösa problem

SVWW