HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

background image

Fylla på ett extra fack för 1 500 ark

Extrafacket för 1 500 ark kan anpassas för storlekarna Letter, A4 och Legal. Produkten känner

automatiskt av vilken storlek som har fyllts på om ledarna är rätt inställda.

VIKTIGT:

Undvik papperstrassel genom att inte fylla på facken under utskrift.

VIKTIGT:

Lufta inte papperet. Luftning kan orsaka felmatning.

1.

Tryck på spärren och öppna luckan till facket

för 1 500 ark.

2.

Ta bort eventuellt papper ur facket. Det går

inte att justera stöden om det ligger papper i

facket.

3.

Kläm ihop spärrarna på framsidan av facket

och skjut ihop dem till rätt pappersstorlek.

SVWW

Fylla på papper

85

background image

4.

Fyll på papper i facket. Fyll på papper buntvis.

Dela inte upp buntar i mindre delar.

5.

Se till att buntens höjd inte överstiger

markörerna för maximal höjd på ledarna och

att buntens främre kant är i linje med pilarna.

6.

Stäng luckan på facket.

86

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW