HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Fylla på fack 2 eller ett extra fack för 500 ark

background image

Fylla på fack 2 eller ett extra fack för 500 ark

VIKTIGT:

Undvik papperstrassel genom att inte fylla på facken under utskrift.

VIKTIGT:

Lufta inte papperet. Luftning kan orsaka felmatning.

1.

Dra ut och lyft upp facket och ta bort det från

produkten.

SVWW

Fylla på papper

83

background image

2.

Tryck in spärren på vänstra pappersledaren

och dra sidoledarna till rätt pappersstorlek.

3.

Tryck in spärren på den bakre pappersledaren

och dra den till rätt pappersstorlek.

4.

Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten

ligger platt i alla fyra hörn och att bunten inte

överstiger markörerna för maxhöjden.

5.

Skjut in facket helt i produkten.

84

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW