HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

background image

Lägg i brevpapper, förtryckt papper eller hålat papper

Om en duplexenhet eller häftnings-/staplingsenhet är installerad påverkas det sätt bilderna ordnas på

varje sida. Om du använder papper som kräver en viss orientering lägger du i det enligt informationen

i följande tabell.

Fack

Enkelsidig utskrift,
ingen häftnings-/
staplingsenhet

Dubbelsidig utskrift,
ingen häftnings-/
staplingsenhet

Enkelsidig utskrift,
med häftnings-/
staplingsenhet

Dubbelsidig utskrift
med häftnings-/
staplingsenhet

Fack 1

Textsidan uppåt

Övre kanten vänd mot
produkten

Textsidan nedåt

Nedre kanten vänd mot
produkten

Textsidan uppåt

Nedre kanten vänd mot
produkten

Textsidan nedåt

Övre kanten vänd mot
produkten

Övriga fack

Textsidan nedåt

Övre kanten mot fackets
främre sida

Textsidan uppåt

Nedre kanten mot fackets
främre sida

Textsidan nedåt

Nedre kanten mot fackets
främre sida

Textsidan uppåt

Övre kanten mot fackets
främre sida

SVWW

Fylla på papper

87