HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hur man använder papper

background image

Hur man använder papper

Den här produkten stöder olika papper och andra utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i den här

användarhandboken. Papper och annat utskriftsmaterial som inte uppfyller kraven i riktlinjerna kan

orsaka dåligt utskriftskvalitet, ökad förekomst av papperstrassel och onödig förslitning på produkten.

Använd enbart papper och utskriftsmaterial från HP avsedda för laserskrivare eller

flerfunktionsanvändning. Använd inte papper eller utskriftsmaterial avsedda för bläckstråleskrivare.

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av material från andra tillverkare eftersom

HP inte kan garantera dess kvalitet.

Förvara papper i originalförpackningen så förhindrar du att det utsätts för fukt och andra skador.

Öppna inte förpackningen förrän du ska använda papperet.

Det är möjligt att papper och annat material uppfyller alla krav i riktlinjerna i användarhandboken men

ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Detta kan bero på felaktig hantering, oacceptabel

temperatur eller luftfuktighet eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

VIKTIGT:

Om du använder papper eller annat utskriftsmaterial som inte motsvarar Hewlett-Packards

specifikationer kan skrivarfel uppstå som kräver reparation. Denna reparation omfattas inte av garantin

eller serviceavtalet med Hewlett-Packard.