HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kapacitet för fack och enheter

background image

Kapacitet för fack och enheter

Fack eller enhet

Papperstyp

Specifikationer

Mängd

Fack 1

Papper och kartong

Intervall:

60 g/m

2

finpapper till 200 g/m

2

finpapper

Maximal bunthöjd: 10 mm

Motsvarar 100 ark 75 g/m

2

finpapper

Kuvert

Mindre än 60 g/m

2

finpapper

till 90 g/m

2

finpapper

Högst 10 kuvert

Etiketter

Maximalt 0,23 mm tjockt

Maximal bunthöjd: 10 mm

OH-film

Maximalt 0,13 mm tjockt

Maximal bunthöjd: 10 mm

Fack 2 och extra fack för 500
ark

Papper och kartong

Interv.:

60 g/m

2

finpapper till 135 g/m

2

finpapper

Motsvarar 500 ark 75 g/m

2

finpapper

Etiketter

Maximalt 0,13 mm tjockt

Maximal höjd på
pappersbunten: 54 mm

OH-film

Maximalt 0,13 mm tjockt

Maximal höjd på
pappersbunten: 54 mm

Extra fack för 1 500 ark

Papper

Interv.:

60 g/m

2

finpapper till 135 g/m

2

finpapper

Motsvarar 1 500 ark 75 g/m

2

finpapper

Extra kuvertmatare

Kuvert

Mindre än 60 g/m

2

finpapper

till 90 g/m

2

finpapper

Upp till 75 kuvert

Övre standardfack

Papper

Upp till 500 ark 75 g/m

2

finpapper

Bakre fack

Papper

Upp till 100 ark 75 g/m

2

finpapper

Extra enhet för dubbelsidig
utskrift

Papper

Interv.:

60 g/m

2

finpapper till 120 g/m

2

finpapper

Extra staplingsenhet

Papper

Upp till 500 ark 75 g/m

2

finpapper

Extra enhet för häftning/buntning Papper

Häftning: Upp till 20 utskrifter på
upp till 15 sidor vardera

Stapling: Upp till 500 ark
75 g/m

2

finpapper

Extra sorterare med 5 fack

Papper

Upp till 500 ark 75 g/m

2

finpapper

SVWW

Kapacitet för fack och enheter

81