HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurera ett fack på kontrollpanelen

background image

Konfigurera ett fack på kontrollpanelen

Du kan också konfigurera facken för typ och storlek utan en uppmaning från skrivaren.

1.

Tryck på knappen Hem .

2.

Öppna menyn Fack.

3.

Tryck på nedåtpilen så att inställningen för storlek eller typ för önskat fack markeras och tryck

sedan på knappen

OK

.

4.

Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att markera storlek eller typ. Om du ställer in en egen

storlek väljer du en måttenhet och anger sedan måtten X och Y.

5.

Tryck på knappen

OK

så sparas ditt val.

90

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW