HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pappersstorlekar som kan användas

background image

Pappersstorlekar som kan användas

Den här produkten stöder flera pappersstorlekar och kan anpassas efter olika material.

OBS!

För att uppnå bästa resultat bör du välja rätt pappersstorlek och papperstyp innan du påbörjar

utskriften.

Tabell 6-1

Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas

Storlek och mått

Fack 1

Fack 2
och extra
fack för
500 ark

Extra fack
för 1 500
ark

Extra
kuvertmata
re

Extra enhet
för
dubbelsidig
utskrift

Häftningsenh
et och
häftnings-/
staplingsenhe
t (tillbehör)

Extra
sorterare
med 5
fack

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm

(endast
buntning)

A5

148 x 210 mm

(endast
buntning)

8,5 x 13

216 x 330 mm

(endast
buntning)

B5 (JIS)

182 x 257 mm

(endast
buntning)

Dubbelt vykort (JIS)

148 x 200 mm

16K

197 x 273 mm

(endast
buntning)

SVWW

Pappersstorlekar som kan användas

77

background image

Tabell 6-1

Pappersstorlekar och storlekar på utskriftsmaterial som kan användas (fortsättning)

Storlek och mått

Fack 1

Fack 2
och extra
fack för
500 ark

Extra fack
för 1 500
ark

Extra
kuvertmata
re

Extra enhet
för
dubbelsidig
utskrift

Häftningsenh
et och
häftnings-/
staplingsenhe
t (tillbehör)

Extra
sorterare
med 5
fack

Eget

76 x 127 mm till 216 x
356 mm

(3,0 x 5,0 tum till 8,5 x
14 tum)

Eget

148 x 210 mm till 216 x
356 mm

(5,83 x 8,27 tum till 8,5
x 14 tum)

(endast
buntning)

Commercial nr 10-kuvert

105 x 241 mm

DL ISO-kuvert

110 x 220 mm

C5 ISO-kuvert

162 x 229 mm

B5 ISO-kuvert

176 x 250 mm

Monarch-kuvert nr 7-3/4

98 x 191 mm

1

Egna storlekar kan inte staplas, men de kan sorteras i utmatningsfacken.

78

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW