HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Välja utmatningsfack

background image

Välja utmatningsfack

Produkten har fyra utmatningsenheter: det övre (standard) utmatningsfacket, det bakre

utmatningsfacket, staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör) och sorteraren med 5

fack (tillbehör).