HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skriva ut till det bakre utmatningsfacket

background image

Skriva ut till det bakre utmatningsfacket

Utskrifterna matas alltid ut till det bakre utmatningsfacket om det är öppet. I det här facket skrivs papper

ut med texten uppåt och med den sista sidan överst (omvänd ordning).

Utskrift från fack 1 till det bakre utmatningsfacket ger den rakaste pappersbanan. Om du öppnar det

bakre utmatningsfacket kan du få bättre utskriftskvalitet för:

Kuvert

Etiketter

Små papper i specialstorlek

Vykort

Papper som är tyngre än 120 g/m

2

(32 lb)

När du öppnar det bakre utmatningsfacket går det inte att komma åt enheten för dubbelsidig utskrift

(om den är installerad) och det övre utmatningsfacket. Undvik papperstrassel genom att inte öppna eller

stänga det bakre utmatningsfacket under utskrift.

SVWW

Välja utmatningsfack

91

background image

1.

Öppna det bakre utmatningsfacket genom att

ta tag i handtaget ovanpå facket och dra

facket nedåt.

2.

Fäll ut förlängaren.