HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skriva ut till sorteraren med 5 fack

background image

Skriva ut till sorteraren med 5 fack

Sorteraren med 5 fack (tillbehör) har fem utmatningsfack som kan konfigureras från kontrollpanelen för

sortering av utskrifter på olika sätt.

1.

Tryck på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Inställningar för Multi-Bin Sorterare med flera fack

Funktionsläge

3.

Tryck på nedåtpilen och välj hur utskrifter ska sorteras i sorteraren med 5 fack:

Sortering

Varje fack tilldelas en användare eller en grupp användare. Det här är standardinställningen.

SVWW

Välja utmatningsfack

93

background image

Stapling

Produkten använder alla fack för att mata ut kopiorna. Utskrifter skickas först till det nedersta
facket, sedan till nästa fack och så vidare. När alla fack är fulla stoppas utskriften.

Dokumentsepar
ation

Varje utskrift matas ut i ett separat fack. Utskrifter skickas till ett fack med början av det övre facket
och facket under o.s.v.

Sortering

Ett enskilt utskriftsjobb sorteras i separata fack.

4.

Tryck på knappen

OK

för att välja alternativet.

94

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW