HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten (tillbehör)

background image

Skriva ut till staplingsenheten eller häftnings-/staplingsenheten
(tillbehör)

Tillbehöret för stapling eller häftning/stapling kan innehålla upp till 500 ark papper (20 lb-papper).

Staplingsenheten accepterar papper i standardstorlek och specialstorlekar. Häftnings-/staplingsenheten

accepterar papper i standardstorlek och specialstorlekar, men det är bara storlekarna Letter, Legal och

A4 som kan häftas. Försök inte skicka andra typer av utskriftsmedia, som t.ex. etiketter eller kuvert.

OBS!

Om häftnings/staplingsenheten är installerad roteras den tryckta bilden 180° på alla

pappersstorlekar, oberoende av om utskriften ska häftas. Papperstyper som måste skrivas ut i rätt

riktning, t.ex. brevpapper eller hålat papper, kan behöva fyllas på i en annan riktning.

Om du vill skriva ut till tillbehöret för stapling eller häftning/stapling väljer du detta i programmet, på

skrivarens drivrutin eller på kontrollpanelen.

Innan du använder något av tillbehören ser du till att skrivarens drivrutin är inställd på att identifiera

tillbehören. Inställningen behöver bara göras en gång.

92

Kapitel 6 Papper och utskriftsmaterial

SVWW

background image

Windows

1.

Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när

standardvyn för Startmenyn används): Klicka på Start och klicka sedan på Skrivare

och fax.

Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när den

klassiska vyn för Startmenyn används): Klicka på Start, sedan på Inställningar och

därefter på Skrivare.

Windows Vista: Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och gå till kategorin med

Maskinvara och ljud. Klicka på Skrivare.

Windows 7: Klicka på Start och sedan på Enheter och skrivare.

2.

Högerklicka på drivrutinsikonen och välj sedan Egenskaper eller Egenskaper för skrivare.

3.

Klicka på fliken Enhetsinställningar.

4.

I området Installerbara alternativ anger du Automatisk konfiguration till Uppdatera

nu.

Mac

1.

På Apple-menyn klickar du på menyn Systeminställningar och klickar sedan på ikonen
Skrivare & fax.

2.

Välj skrivaren i fönstrets vänstersida.

3.

Klicka på knappen Alternativ och material.

4.

Klicka på fliken Drivrutin.

5.

Konfigurera de installerade tillbehören.