HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission

background image

Effektförbrukning, elektriska specifikationer och
akustisk emission

Aktuell information finns på

www.hp.com/go/lj600Series_regulatory

.

VIKTIGT:

Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej

spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.