HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Välja rätt skrivardrivrutin för Windows

background image

Välja rätt skrivardrivrutin för Windows

Skrivardrivrutiner ger dig tillgång till produktens funktioner och låter datorn kommunicera med

produkten (genom att använda ett skrivarspråk). Följande skrivare finns på

www.hp.com/go/

lj600Series_software

.

HP PCL 6-drivrutin

Medföljer som standarddrivrutin. Den här drivrutinen installeras automatiskt om
ingen annan väljs.

Rekommenderas för alla Windows-miljöer

Ger bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd av produktens funktioner för de
flesta användare

Utvecklad för att fungera ihop med Windows Graphic Device Interface (GDI)
för bästa hastighet i Windows-miljöer.

Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade
program som baseras på PCL 5

HP UPD PS-drivrutin

Rekommenderas för användning tillsammans med programvara från Adobe

®

samt med andra grafikintensiva program.

Stöder utskrift av PostScript-emulering och PostScript-flashteckensnitt

HP UPD PCL 5

Rekommenderas för allmänna kontorsutskrifter i Windows-miljöer

Kompatibel med tidigare PCL-versioner och äldre HP LaserJet-produkter

Det bästa valet för utskrift från tredjepartsprogram och anpassade program

Det bästa valet vid arbete i blandmiljöer som kräver att produkten ställs in som
PCL 5 (UNIX, Linux, stordator)

Särskilt utformad för användning i Windows-miljöer på företag som behöver
en och samma drivrutin till flera skrivarmodeller

Rekommenderas vid utskrift till flera skrivarmodeller från en mobil Windows-
dator

HP UPD PCL 6-drivrutin

Rekommenderas för utskrift i alla Windows-miljöer

Ger generellt bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd för skrivarfunktioner för
de flesta användare

Anpassad till användargränssnittet i Windows för att ge högsta hastighet i
Windows-miljöer

Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade
program som baseras på PCL 5