HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Universell HP-skrivardrivrutin

background image

Universell HP-skrivardrivrutin

Den universella HP-drivrutinen för Windows är en gemensam drivrutin som ger dig omedelbar tillgång

till i stort sett alla HP LaserJet-produkter, oavsett var du befinner dig, utan att behöva hämta separata

drivrutiner. Den bygger på beprövad HP-drivrutinsteknik och har testats noggrant med användning i

många program. Detta är en kraftfull lösning som fungerar utan avbrott och konsekvent under lång tid.

SVWW

Välja rätt skrivardrivrutin för Windows

39

background image

Den universella HP-drivrutinen kommunicerar direkt med varje HP-produkt, samlar in

konfigurationsinformation och anpassar sedan användargränssnittet så att produktens unika funktioner

visas. Produktens funktioner aktiveras automatiskt, t.ex. tvåsidiga utskrifter och häftning, så du behöver

inte göra någonting manuellt.

Mer information finns på

www.hp.com/go/upd

.