HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Installationslägen för universell skrivardrivrutin

background image

Installationslägen för universell skrivardrivrutin

Traditionellt läge:

Använd detta läge om du installerar drivrutinen från en CD på en dator.

När den universella skrivardrivrutinen har installerats från den CD som
medföljer produkten, fungerar den som traditionella skrivardrivrutiner. Den
fungerar för en specifik produkt.

Om du använder det här läget måste du installera den universella
skrivardrivrutinen separat på varje dator och för varje produkt.

Dynamiskt läge:

Om du använder det här läget ska du hämta den universella skrivardrivrutinen
från Internet. Mer information finns på

www.hp.com/go/upd

.

I dynamiskt läge kan du använda en enstaka drivrutinsinstallation, så att du
kan upptäcka och skriva ut på HP-produkter på valfri plats.

Använd detta läge om du installerar den universella skrivardrivrutinen för en
arbetsgrupp.

40

Kapitel 3 Programvara för Windows

SVWW