HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Data lagrade på tonerkassetten

background image

Data lagrade på tonerkassetten

HP-tonerkassetterna som används till den här skrivaren innehåller en minneskrets som hjälper till vid

användning av skrivaren.

Dessutom används minneskretsen till att samla in en begränsad mängd information om

produktanvändning, som kan inkludera följande information: datum då tonerkassetten först

installerades, datum när tonerkassetten senast användes, antalet utskrivna sidor med tonerkassetten,

försättsblad och utskriftslägen som använts, eventuella utskriftsfel som inträffat samt produktmodell. Den

här informationen hjälper HP att tillverka framtida produkter som uppfyller våra kunders utskriftsbehov.

De data som samlas in på tonerkassettens minneskrets innehåller ingen information som kan användas

till att identifiera en kund, eller tonerkassettanvändare eller deras produkt.

HP samlar in ett urval av minneskretsar från tonerkassetter som returneras till HP:s kostnadsfria program

för återvinning av förbrukade produkter (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Minneskretsarna i

det här urvalet registreras och analyseras för att förbättra framtida HP-produkter. HP-partners som deltar

i återvinningen av den här tonerkassetten kan också ha tillgång till dessa data.

Eventuell tredje part som har tonerkassetten kan också ha tillgång till den anonyma informationen på

minneskretsen. Om du inte vill att någon ska komma åt den här information kan du förstöra kretsen.

Tänk då på att om du förstör minneskretsen kan den inte användas i någon HP-produkt.

SVWW

Data lagrade på tonerkassetten

219