HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Garantiservice för kundens egen reparation

background image

Garantiservice för kundens egen reparation

I HP-produkter används många CSR-delar i syfte att minimera reparationstiden och ge större flexibilitet

vid byte av defekta delar. Om HP under diagnosperioden kommer fram till att reparationen kan utföras

med hjälp av en CSR-del, levererar HP den aktuella delen direkt till dig, så att du kan byta ut den

defekta delen. Det finns två kategorier av CSR-delar: 1) Delar för vilka reparation obligatoriskt utförs av

kunden. Om du vill att HP byter ut sådana delar faktureras du för rese- och arbetskostnader för den

servicen. 2) Delar för vilka reparation valfritt utförs av kunden. De här delarna är även utformade för

CSR. HP kan även byta ut dem åt dig utan extra kostnad i enlighet med den typ av garantiservice som

gäller för produkten.

Beroende på tillgänglighet och geografiska hänsyn kan CSR-delar levereras så att du får dem nästa

arbetsdag. Leverans samma dag eller inom fyra timmar kan erbjudas mot en extra avgift beroende på

var i världen du befinner dig. Om du behöver hjälp kan du kontakta HP:s center för teknisk support så

får du hjälp av en tekniker per telefon. HP anger i det material som levereras med en CSR-del om den

defekta delen måste returneras till HP. I de fall där den defekta delen måste returneras till HP måste du

returnera den inom en viss tidsperiod, vanligen fem (5) arbetsdagar. Den defekta delen måste

returneras med tillhörande dokumentation som medföljde delen. Om du inte returnerar den defekta

delen kan det hända att du faktureras för ersättningsdelen. Vid CSR betalar HP alla leverans- och

returkostnader och anger vilket transportföretag som ska användas.

SVWW

Garantiservice för kundens egen reparation

223