HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kundsupport

background image

Kundsupport

Få telefonsupport för ditt land/din region

Ha produktens namn, serienummer, inköpsdatum och en
problembeskrivning till hands.

Telefonnummer för ditt land/region finns i broschyren som
medföljde i kartongen till produkten eller på

www.hp.com/

support/

.

Få support från Internet dygnet runt

www.hp.com/support/lj600Series

Få support för produkter som används med Macintosh-datorer

www.hp.com/go/macosx

Hämta funktioner, drivrutiner och elektronisk information till
programvaran

www.hp.com/go/lj600Series_software

Beställ extra HP-tjänster eller underhållsavtal

www.hp.com/go/carepack

Registrera produkten

www.register.hp.com

224

Bilaga B Service och support

SVWW