HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Packa om produkten

background image

Packa om produkten

Om HP Customer Care bedömer att produkten behöver skickas till HP för reparation följer du dessa

steg med beskrivning om hur du packar ned produkten innan du skickar den.

VIKTIGT:

Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar.

1.

Ta bort och behåll eventuella DIMM-kort som du har köpt och installerat i produkten.

VIKTIGT:

Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenter. När du hanterar DIMM bör du

antingen bära ett antistatiskt armband eller nudda den antistatiska DIMM-förpackningen och

sedan nudda vid en omålad metalldel på produkten.

2.

Ta bort och behåll tonerkassetten.

VIKTIGT:

Det är mycket viktigt att ta bort tonerkassetten innan du transporterar produkten. En

tonerkassett som ligger kvar i produkten under transporten kommer att läcka och toner kommer att

täcka skrivarverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den samt genom att förvara

den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

3.

Ta bort och behåll nätsladden, gränssnittskabeln och extratillbehören.

4.

Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som utskriften

blir felaktig på.

5.

I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett

annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard

rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.

SVWW

Packa om produkten

225

background image

226

Bilaga B Service och support

SVWW