HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen

background image

Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på
kontrollpanelen

Du kan aktivera eller inaktivera standardinställningarna när som helst och du behöver inte återaktivera

dem när du sätter i en ny patron.

1.

På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem .

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Hantera förbrukningsmaterial

Inställningar för förbrukningsmaterial

98

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW

background image

Svart kassett

Inställningar för mycket lågt

3.

Välj något av följande alternativ:

Välj alternativet Fortsätt så att produkten varnar om att patronen mycket snart är slut men

att utskriften fortsätter.

OBS!

Används inställningen Fortsätt går det att skriva ut även efter att tillståndet Mycket

låg har inträffat utan att kunden gör något. Det kan leda till dålig utskriftskvalitet.

Välj alternativet Stopp om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut tills du har bytt ut kassetten.

Välj alternativet Uppmanas fortsätta om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut och

uppmana dig att ersätta kassetten. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut.

Om du väljer alternativet Stopp eller Uppmanas fortsätta slutar produkten skriva ut när

tröskelvärdet Mycket låg uppnås. När du byter ut patronen återupptas utskriften automatiskt.