HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial

background image

HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial

Gå till

www.hp.com/go/anticounterfeit

när du installerar en HP-tonerkassett och det står i meddelandet

på kontrollpanelen att du installerar en kassett som inte kommer från HP. HP kan hjälpa dig att avgöra

om kassetten är äkta och vidta åtgärder för att lösa felet.

Det finns risk för att tonerkassetten inte är en äkta HP-kassett om du lägger märke till något av följande:

På statussidan för förbrukningsmaterial anges att förbrukningsartikel från en annan tillverkare än

HP har installerats.

Du får mycket problem med tonerkassetten.

Kassetten ser inte ut som den brukar (till exempel ser förpackningen inte ut som en HP-

förpackning).

100

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW