HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

background image

Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

1.

Ta bort tonerkassetten från skrivaren och kontrollera att tätningstejpen har tagits bort.

2.

Kontrollera om minneskretsen är skadad.

3.

Undersök ytan på den gröna bildtrumman längst ned på tonerkassetten.

VIKTIGT:

Vidrör inte den gröna valsen (bildtrumma) längst ned på kassetten. Om det finns

fingeravtryck på bildtrumman kan kvaliteten på utskrifterna försämras.

4.

Om du ser några repor, fingeravtryck eller andra skador på bildtrumman byter du ut

tonerkassetten.

5.

Om bildtrumman inte verkar vara skadad, vippar du tonerkassetten försiktigt ett par gånger och

installerar den på nytt. Skriv ut ett par sidor till för att se om felet försvinner.

106

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW