HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Byta ut klamrar

background image

Byta ut klamrar

Byt ut häftklamrar om du blir uppmanad att göra det på kontrollpanelen. Om häftklamrarna tar slut

fortsätter skrivaren att skicka utskrifter till enheten för häftning/stapling, utan att utskrifterna häftas.

1.

På häftnings-/staplingsenhetens högra sida

vrider du häftningsenheten mot produktens

framsida tills den fastnar i öppen position. Ta

tag i det blå handtaget på

häftklammerpatronen och dra ut patronen ur

enheten för häftning.

2.

Sätt in den nya häftkassetten i

häftningsenheten och rotera enheten mot

produktens baksida tills den klickar på plats.

SVWW

Utbytesinstruktioner

103