HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Byta ut tonerkassetten

background image

Byta ut tonerkassetten

1.

Öppna den övre luckan.

2.

Ta bort den gamla tonerkassetten från

produkten.

3.

Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera

den gamla tonerkassetten i påsen och lämna

den till återvinning.

SVWW

Utbytesinstruktioner

101

background image

4.

Ta tag i båda sidorna av tonerkassetten och

fördela tonerpulvret jämnt genom att skaka

tonerkassetten lätt.

VIKTIGT:

Rör inte vid luckan eller ytan på

valsen.

5.

Ta bort transportlåset och transporttejpen från

den nya tonerkassetten. Släng transportlåset

och tejpen enligt lokala föreskrifter.

6.

Rikta in tonerkassetten med spåren inuti

produkten och tryck in kassetten tills den

fastnar. Stäng sedan den övre luckan.

Efter ett litet tag visas meddelandet Redo

kontrollpanelen.

7.

Installationen är klar. Placera den gamla

tonerkassetten i den låda som den nya låg i.

Se den bifogade handledningen för

anvisningar om återvinning.

8.

På produktens kontrollpanel finns ytterligare

instruktioner om hur du använder en

tonerkassett som inte kommer från HP.

102

Kapitel 7 Tonerkassetter

SVWW