HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Underhålla enheten i förebyggande syfte

background image

Underhålla enheten i förebyggande syfte

För att produkten ska fungera så bra som möjligt bör du byta ut vissa delar när meddelandet Byt

underhållssats visas på kontrollpanelen.

Satsen innehåller följande:

Fixeringsenhet

Överföringsvals

Plastverktyg för borttagning av den gamla överföringsvalsen

Åtta matningsvalsar och fyra plockningsvalsar

Installationsanvisningar

OBS!

Underhållssatsen är ett förbrukningsmaterial som inte omfattas av produktens garanti och heller

inte av de flesta utökade garantier. Kunden installerar underhållssatsen på eget ansvar.

När du har installerat en underhållssats måste räknaren för underhållssatsen nollställas.